fordance.1w.lv

 


Autortiesības


Citējot šajā web lapā ievietotus rakstus (pilnu vai daļu) citās  vietnēs privātai vai komerciālai lietošanai, saskaņā ar “Autortiesību likumu” noteikti jānorāda raksta autors vai avots.

Detalizētāk šeit – “Autortiesību likums”

2011-05-03 00:08  |  Skatīts: 1030x